Waar staat het SKG keurmerk voor?

De “STICHTING KWALITEITSCENTRUM GEVELBOUW (SKG)”, is een onafhankelijke instantie, die al meer dan 35 jaar erop toeziet, dat veiligheidsproducten qua sterkte en duurzaamheid aan bepaalde eisen voldoen. Het toegekende SKG-keur is, voor zover van toepassing, bij ieder afzonderlijk product vermeld. De volgende klasse-indeling is gemaakt:

Aanvullend:

SKG 1 vinkje, aanvullend. Dit zijn producten die een aanvullende bijdrage leveren aan de sociale veiligheid in situaties waarin niet volwaardig voldaan hoeft te worden aan eisen van inbraakwerendheid c.q. diefstalbeperking.

Standaard:

SKG*, niet zelfstandig. Dit zijn producten die, in combinatie met andere inbraakwerende voorzieningen, het binnendringen van inbrekers ten minste 3 minuten vertragen.

Zwaar:

SKG**, zelfstandig. Dit zijn producten die zelfstandig het binnendringen van inbrekers ten minste 3 minuten vertragen.

Extra zwaar:

SKG***, zelfstandig. Dit zijn producten die zelfstandig het binnendringen van inbrekers ten minste 5 minuten vertragen.

Dit lijkt weinig maar het merendeel van de inbraken zijn gelegenheids inbraken. De inbreker kijkt waar die snel naar binnen kan komen. Veiligheidsproducten zijn van buitenaf goed waarneembaar. Hierdoor zal een inbreker door lopen naar een huis dat geen SKG producten heeft.