Wat heb ik aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen?

Medio jaren negentig is op initiatief van de politie het Politie Keurmerk Veilig Wonen gestart. Met een aantal maatregelen en afspraken regelt het keurmerk veiligheid in en rond de woning.

Een belangrijk aspect binnen het keurmerk is het treffen van maatregelen om de inbraakwerendheid van woningen te verhogen. Dit betekent veelal dat ramen en deuren voorzien moeten zijn (worden) van inbraakwerende producten. Denk bij het plaatsen van beveiligingsproducten eraan dit op de juiste positie te doen en maak gebruik van de juiste bevestigingsmiddelen. Niet alleen is uw woning dan beter beveiligd, ook voor het Politie Keurmerk Veilig Wonen is het belangrijk dat u de juiste producten op de juiste plaats gebruikt.

U kunt uw woning laten inspecteren en certificeren door een erkend PKVW bedrijf. Wanneer uw woning na inspectie niet blijkt te voldoen aan de eisen van het PKVW, kan het PKVW bedrijf er zorg voor dragen dat uw woning wordt aangepast en wél volgens het PKVW is beveiligd. U kunt dit eventueel ook zelf doen. Daarna kan uw woning door het PKVW bedrijf gecertificeerd worden. Met dit PKVW certificaat kunt u bij een aantal verzekeringsmaatschappijen korting krijgen op de premie van uw inboedelverzekering. Deze korting kan oplopen tot 15%.

Naast een certificaat Politie Keurmerk Veilig Wonen voor individuele woningen bestaat ook de mogelijkheid tot certificatie van een Complex en een Omgeving. Een certificaat Veilig Complex geldt voor alle semi-privé en semi-openbare ruimten (centrale hal, berging, galerij). Een certificaat Veilige Omgeving heeft betrekking op openbare buitenruimten (straatmeubilair, haltes voor openbaar vervoer).

Klik hier voor meer informatie over het Politie Keurmerk Veilig Wonen.