Zastrzeżenie prawne

Wszelkie zawarte informacje są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych, nie są prawnie wiążące oraz nie stanowią oferty, w tym w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Zawarte na tej stronie informacje nie stanowią zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 556(1) par.1 pkt 2) lub 556(1) par. 2 Kodeksu cywilnego. AXA Stenman Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia i w każdym czasie zmian danych na stronie www.axahomesecurity.pl, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji produktów.


Ta strona (internetowa) jest własnością AXA Stenman Poland Sp. z o.o. Nie możemy zagwarantować dokładności i kompletności treści.

Polskie prawo

Ta strona i zrzeczenie się odpowiedzialności podlegają prawu polskiemu. Informacje zawarte na tej stronie są przeznaczone dla osób zamieszkałych w Polsce oraz dla firm z siedzibą w Polsce. Inne zasady mogą mieć zastosowanie do osób lub firm z siedzibą poza granicami Polski.

AXA Home Security jest nazwą handlową firmy AXA Stenman Nederland B.V. Jest ona zarejestrowana w holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 30069834.

Funkcjonalność strony internetowej

AXA Home Security nie może zagwarantować, że strona ta będzie działać bez zarzutu i bez zakłóceń. Zrobimy jednak wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec awariom. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą Państwo ponieść, jeśli strona jest chwilowo niedostępna.

Kalkulacje na stronie internetowej

W kalkulacjach na tej stronie oparliśmy się na ogólnych zasadach, które nie zostały ustalone lub które nie odnoszą się bezpośrednio do Państwa osobistej sytuacji i indywidualnych ustaleń. Kalkulacje te mają zatem charakter jedynie orientacyjny i mogą ulec zmianie.

Informacje o stronach, do których prowadzą linki

Na stronie internetowej mogą znajdować się linki, prowadzące do zewnętrznych stron internetowych. Nie sprawdziliśmy poprawności informacji zawartych na tych zewnętrznych stronach. Nie jesteśmy odpowiedzialni za informacje tam zawarte.

Korzystanie z informacji

Wszystkie informacje na tej stronie internetowej (w tym projekt, styl korporacyjny i logo) są własnością AXA Home Security. Mogą Państwo korzystać z informacji na naszej stronie internetowej dla celów osobistych pod warunkiem, że zaznaczą Państwo, że informacje te zostały znalezione na stronie AXA Home Security i że pozostaną one niezmienione. Jeśli chcą Państwo wykorzystać informacje zawarte na tej stronie w celach komercyjnych, muszą Państwo najpierw zwrócić się do nas o zgodę.

O zrzeczeniu się odpowiedzialności

AXA Home Security zachowuje prawo do zmiany tego zastrzeżenia. Aktualną wersję zrzeczenia się odpowiedzialności można zawsze znaleźć na tej stronie.