Ogólne warunki współpracy

Allegion Warunki Zakupów- obowiązują od 12.2017
Allegion EMEIA Standard Terms Purchase of Products - effective as of 08.2019
Status dużego przedsiębiorcy