Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 20 maja 2020 r.

W niniejszej Polityce prywatności opisujemy dane osobowe, które firma Allegion Plc. oraz jej spółki zależne i powiązane (zwane łącznie „Allegion” lub „my”) gromadzą od Ciebie, a także wykorzystywanie, ujawnianie i przekazywanie przez nas tych informacji. Aby zapoznać się z listą podmiotów Allegion, które kontrolują lub przetwarzają Twoje dane osobowe, prosimy skontaktować się z nami pod adresem dataprivacy@allegion.com.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które gromadzimy od Ciebie za pośrednictwem portalu internetowego Allegion, aplikacji mobilnych oraz naszych powiązanych aplikacji i usług internetowych, w których zamieszczona jest niniejsza Polityka prywatności (zwane łącznie „Aplikacjami Allegion”). Aplikacje Allegion dostarczane są przez firmę Schlage Lock Company, LLC, z siedzibą pod adresem: 11819 N. Pennsylvania Street Carmel, IN 46032, U.S.A.. Administratorem danych osobowych mieszkańców Turcji jest: ALLEGION EMNIYET VE GUVENLIK SISTEMLERI SANAYI ANONIM SIRKETI, z siedzibą pod adresem: D-100 KARAYOLU 9.KM.ŞAZİYE KÖYÜ DÜZCE. Aplikacje Allegion obsługiwane są przez firmę Schlage Lock Company LLC w Stanach Zjednoczonych, chyba że podano inaczej w stopce Aplikacji Allegion. Dodatkowe informacje można znaleźć w części pt. „Międzynarodowe przekazywanie i przechowywanie danych osobowych za granicą”.

Przekazując nam swoje informacje za pośrednictwem Aplikacji Allegion i wyrażając zgodę na niniejszą Politykę prywatności, potwierdzasz, że masz ukończone przynajmniej 18 lat i zgadzasz się, aby Twoje informacje, w tym dane osobowe, były gromadzone, wykorzystywane, przetwarzane, przekazywane, przechowywane i ujawniane zgodnie z opisem w niniejszej Polityce.

1. Spis treści

 • Gromadzone przez nas informacje
 • Osoby nieletnie
 • Wykorzystanie informacji
 • Ujawnianie informacji
 • Pliki cookie i mechanizmy śledzenia
 • Zakaz śledzenia danych
 • Łącza stron trzecich
 • Międzynarodowe przekazywanie i przechowywanie danych osobowych za granicą
 • Bezpieczeństwo danych osobowych
 • Zachowywanie danych osobowych
 • Twoje prawa i wybory
 • Specjalne informacje dla konsumentów w Kalifornii
 • Zmiany niniejszej Polityki
 • Kontakt

2. Gromadzone przez nas informacje

Gromadzimy informacje bezpośrednio od Ciebie i automatycznie poprzez korzystanie przez Ciebie z Aplikacji Allegion. W zakresie dozwolonym przez prawo lub za Twoją zgodą możemy łączyć wszystkie gromadzone przez nas informacje z różnych źródeł.

Informacje gromadzone bezpośrednio of Ciebie. Gromadzimy informacje od Ciebie, gdy rejestrujesz się w celu uzyskania dostępu do Aplikacji Allegion, wypełniasz lub aktualizujesz dane swojego konta (w tym profil użytkownika) w Aplikacjach Allegion, zgłaszasz swoją kandydaturę do ofert pracy w Allegion lub zapisujesz się na naszej platformie zarządzania talentami, prosisz nas o informacje, kontaktujesz się z nami lub w inny sposób korzystasz z naszych produktów i usług za pośrednictwem Aplikacji Allegion. Rodzaj gromadzonych przez nas informacji różni się w zależności od Twoich interakcji z nami i może obejmować między innymi elementy identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, numery telefonów, numer faksu i adres e-mail, jak również informacje handlowe, obejmujące adres rozliczeniowy, informacje dotyczące transakcji i płatności (w tym numery rachunków bankowych lub numery kart kredytowych lub debetowych) oraz historię zakupów. Gromadzimy również inne informacje, które nam dobrowolnie przekazujesz (np. informacje rejestracyjne, jeśli rejestrujesz się do udziału w jednym z naszych programów szkoleniowych lub subskrybujesz nasz biuletyn My Allegion News, takie jak nazwa użytkownika i hasło; rysunki lub treści projektowe, jeśli korzystasz z jednego z naszych produktów lub aplikacji współpracy technicznej; informacje, które podajesz podczas uczestnictwa w forach dyskusyjnych; dane zawodowe lub związane ze specyfiką zatrudnienia, takie jak stanowisko służbowe lub informacje przekazywane nam podczas zgłaszania swojej kandydatury na stanowisko pracy lub podczas rejestracji do otrzymywania informacji o możliwościach kariery w Allegion) za pośrednictwem Aplikacji Allegion.

Jeśli zdecydujesz się nie przekazywać nam żadnych danych osobowych, nie będziesz w stanie korzystać z ofert w Aplikacjach Allegion (np. dostępu do treści informacyjnych, marketingowych lub związanych ze współpracą).

Informacje, które gromadzimy, gdy odwiedzasz nasze Aplikacje Allegion. Gdy odwiedzasz nasze Aplikacje Allegion, automatycznie gromadzimy od Ciebie między innymi informacje takie jak: nazwa domeny; rodzaj urządzenia i przeglądarki oraz system operacyjny; wyszukiwane hasła i inne informacje o użytkowaniu (w tym przewijanie stron internetowych, przeglądanie i dane kliknięć w celu ustalenia, które strony są przeglądane i które łącza są klikane); geolokalizacja; adres protokołu internetowego („IP”); data, godzina i okres czasu spędzony na używaniu Aplikacji Allegion lub innych naszych usług; oraz odsyłający adres URL, wyszukiwarka lub strona internetowa, która przekierowała Cię do Aplikacji Allegion. Podstawą prawną takiego przetwarzania informacji jest nasz prawnie uzasadniony interes, mający na celu zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa Aplikacji Allegion, co jest technicznie konieczne, abyśmy mogli świadczyć te usługi.

Informacje, które gromadzimy za pomocą plików cookie, gdy odwiedzasz Aplikacje Allegion: W odniesieniu do danych osobowych, które gromadzimy za pomocą plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych technologii podczas odwiedzania Aplikacji Allegion lub korzystania z naszych powiązanych usług, odsyłamy do części pt. „Pliki cookie i mechanizmy śledzenia” poniżej.

W zakresie dozwolonym przez prawo lub za Twoją zgodą możemy łączyć te informacje z innymi informacjami, które zgromadziliśmy na Twój temat, w tym pochodzącymi od naszych dostawców, którzy pomagają nam świadczyć Ci usługi. Więcej informacji uzyskasz w części pt. „Pliki cookie i mechanizmy śledzenia”.

3. Osoby nieletnie

Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, nie podawaj żadnych danych osobowych. Aplikacje Allegion nie są skierowane do dzieci i nie przetwarzamy świadomie danych osobowych osób nieletnich. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek dane osobowe przekazane nam z naruszeniem niniejszej klauzuli w zakresie dozwolonym przez właściwe przepisy prawne i bez ograniczania jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polityki prywatności.

4. Wykorzystanie informacji (cele)

Używamy podawanych przez Ciebie informacji, w tym Twoich danych osobowych, do następujących celów:

 • Świadczenie naszych produktów i usług. Używamy podawanych przez Ciebie informacji, aby zapewnić Ci nasze aplikacje, produkty i usługi; przyjmować, weryfikować, przetwarzać i dostarczać zamówienia i zwroty; w celu uzyskania gwarancji, wsparcia technicznego lub do innych podobnych celów; oraz do obsługi kont klientów.
 • Zarządzanie dostawcami. Używamy podawanych przez Ciebie informacji do tworzenia i utrzymywania kont dostawców, dostarczania wymaganych produktów i usług oraz podejmowania innych działań mających na celu zarządzanie dostawcami. Informacje, które gromadzimy od naszych dostawców, są również wykorzystywane do celów określonych w tej części.
 • Obsługa klienta. Używamy podawanych przez Ciebie informacji do obsługi klienta, w tym do zapewnienia gwarancji, wsparcia technicznego lub innych podobnych celów; generowania, aktualizowania i raportowania statusu i historii zamówień; odpowiadania na Twoje zapytania; oraz w innych celach, z którymi się z nami kontaktujesz.
 • Komunikacja. Używamy podawanych przez Ciebie informacji do komunikowania się z Tobą, w tym do odpowiadania na prośby o pomoc, zapytania lub skargi. W zależności od obowiązujących przepisów prawa możemy komunikować się z Tobą na różne sposoby, w tym za pośrednictwem poczty, wiadomości e-mail, telefonicznie i/lub SMS-em.
 • Administrowanie. Używamy podawanych przez Ciebie informacji do celów administracyjnych, w tym do zarządzania naszymi zapasami; do lepszego rozumienia dostępu do Aplikacji Allegion i korzystania z nich; dostarczania informacji i raportów inwestorom, potencjalnym partnerom, usługodawcom, organom nadzorczym i innym; wdrażania i utrzymywania bezpieczeństwa, zapobiegania piractwu, przeciwdziałania oszustwom oraz innych usług mających na celu ochronę naszych klientów, użytkowników, dostawców, nas i ogółu społeczeństwa; egzekwowania niniejszej Polityki, naszych Warunków i innych zasad.
 • Zarządzanie rekrutacją i talentami. Używamy podawanych przez Ciebie informacji do celów administrowania i oceny Twojego wniosku zgłoszeniowego na stanowisko pracy w Allegion. Za Twoją zgodą możemy przesyłać Ci materiały o możliwościach kariery lub wykorzystywać Twoje informacje w ramach eventów rekrutacyjnych.
 • Badania i rozwój. Używamy podawanych przez Ciebie informacji do celów badawczo-rozwojowych, w tym do ulepszania naszych Aplikacji Allegion, aplikacji, produktów, usług i doświadczeń klientów; do rozumienia danych demograficznych naszych klientów i użytkowników; oraz do innych celów badawczych i analitycznych, w tym analizy historii sprzedaży.
 • Zgodność z przepisami prawa. Używamy podawanych przez Ciebie informacji do celów przestrzegania obowiązujących zobowiązań prawnych i pomocy organom rządowym i organom ścigania lub organom nadzorczym, w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa, wytycznymi postępowania sądowego, nakazu sądowego lub innego postępowania prawnego, takiego jak np. odpowiedź na wezwanie do sądu lub inny zgodny z prawem nakaz rządowy lub gdy jesteśmy do tego zobowiązani lub upoważnieni na mocy prawa.
 • Ochrona nas i innych osób. Używamy podawanych przez Ciebie informacji, gdy uważamy, że konieczne jest przeprowadzenie dochodzenia, zapobieżenie lub podjęcie działań w związku z nielegalnym postępowaniem, podejrzeniami oszustwa, sytuacjami wiążącymi się z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby lub naruszeniem naszych Warunków lub niniejszej Polityki.
 • Marketing. Używamy podawanych przez Ciebie informacji, gdy jest to wymagane przez prawo, w zakresie dozwolonym przez prawo lub za Twoją zgodą (jeśli jest to wymagane przez prawo) w celach marketingowych i promocyjnych, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Możemy, na przykład, wykorzystywać podawane przez Ciebie informacje, takie jak adres e-mail, w celu wysyłania wiadomości i biuletynów, ofert specjalnych i promocji do kontaktowania się z Tobą lub w inny sposób w sprawie produktów, usług lub informacji, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Możemy również wykorzystywać Twoje dane do reklamowania naszych usług w witrynach internetowych stron trzecich lub za pośrednictwem innych mediów.
 • Przekazywanie danych osobowych w ramach relacji biznesowych. Możemy ujawniać Twoje dane w związku z — włączając w to proces negocjacji — przejęciem lub fuzją, sprzedażą lub przeniesieniem jednostki biznesowej lub aktywów, postępowaniem upadłościowym lub w ramach innego podobnego przeniesienia działalności.

Podstawą prawną takiego przetwarzania informacji jest — w zależności od konkretnego przypadku — Twoja zgoda lub nasz uzasadniony interes.

5. Ujawnianie/Odbiorcy Twoich informacji

Możemy ujawniać podane przez Ciebie informacje, w tym dane osobowe, w następujący sposób:

 • Użytkownicy Aplikacji AllegionWszelkie informacje, które publikujesz na forach dyskusyjnych lub w innych publicznych częściach naszych Aplikacji Allegion, mogą być dostępne dla wszystkich innych użytkowników Aplikacji Allegion i publicznie dostępne po opublikowaniu.
 • Spółki zależne i powiązaneMożemy ujawnić podane przez Ciebie informacje obecnym lub przyszłym spółkom zależnym lub powiązanym w celach opisanych powyżej w części pt. „Wykorzystanie danych osobowych”. Z zastrzeżeniem wymogów prawnych możemy np. udostępnić je jednemu z naszych podmiotów amerykańskich w celu ich przechowywania.
 • Usługodawcy. Możemy ujawnić dane osobowe zewnętrznym dostawcom, usługodawcom, wykonawcom lub agentom, aby umożliwić im wykonywanie działań w naszym imieniu. Tacy usługodawcy mogą na przykład pomóc nam zarządzać naszymi Aplikacjami Allegion lub dostarczyć treści informacyjnych lub marketingowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat krajów, w których (lub do których) możemy wykorzystywać, ujawniać, przetwarzać, przekazywać lub przechowywać dane osobowe, zapoznaj się z częścią pt. „Międzynarodowe przekazywanie i przechowywanie danych osobowych za granicą".
 • Inne niepowiązane strony trzecie. Możemy ujawnić podawane przez Ciebie informacje niepowiązanym stronom trzecim, takim jak hurtownicy, dystrybutorzy, partnerzy promocyjni, usługodawcy i inni, z którymi łączą nas relacje marketingowe lub inne, do ich własnych celów marketingowych. W zakresie dozwolonym przez prawo lub za Twoją zgodą te strony trzecie mogą wykorzystywać Twoje dane osobowe do własnych celów marketingowych, takich jak sprzedaż produktów i usług, które ich zdaniem mogą Cię zainteresować. Ponadto możemy ujawniać podawane przez Ciebie informacje stronom trzecim w związku z przeniesieniem działalności gospodarczej, w odpowiedzi na postępowania prawne oraz w celu ochrony nas i innych osób zgodnie z opisem w części 4. (Wykorzystywanie informacji (cele)) powyżej. Firma Allegion nie sprzedaje i nie zamierza sprzedawać danych osobowych osobom trzecim. Firma Allegion zezwala osobom trzecim na gromadzenie danych osobowych za pośrednictwem Aplikacji Allegion i udostępnia dane osobowe osobom trzecim w celach biznesowych opisanych powyżej.
 • Informacje zbiorcze i anonimowe. Możemy ujawniać zbiorcze lub anonimowe informacje o Tobie stronom trzecim w celach marketingowych, reklamowych, badawczych lub podobnych.
 • Wyrażenie zgody. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli wyrażasz zgodę na ich ujawnienie.

6. Pliki cookie i mechanizmy śledzenia

My i nasi usługodawcy używamy plików cookie, pikseli śledzących i innych mechanizmów śledzenia w celu monitorowania informacji o tym, jak korzystasz z Aplikacji Allegion oraz aplikacji i usług dostępnych za pośrednictwem Aplikacji Allegion. My lub nasi usługodawcy możemy łączyć te informacje z innymi informacjami, które otrzymaliśmy o Tobie.

Pliki cookie. Plik cookie to ciąg tekstowy informacji przekazywanych przez witrynę internetową do pliku cookie przeglądarki na dysku twardym komputera, aby mógł zapamiętać użytkownika i przechowywać informacje. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę domeny, z której pochodzi plik cookie, „okres istnienia” pliku cookie oraz wartość, najczęściej losowo wygenerowany, unikalny numer. Pomaga nam to zapewnić komfort przeglądania Aplikacji Allegion oraz ulepszyć nasze aplikacje, produkty i usługi. Używamy plików cookie głównie do następujących celów:

 • Wtedy, gdy są one niezbędne, aby nasze Aplikacje Allegion działały poprawnie. Podstawą prawną korzystania z plików cookie jest nasz prawnie uzasadniony interes w zapewnieniu, że Aplikacje Allegion są skonfigurowane w sposób zapewniający naszym użytkownikom podstawowe funkcje. Pomaga nam to promować Aplikacje Allegion i zachować konkurencyjność.
 • Zestawiać anonimowe, zbiorcze statystyki, aby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Aplikacji Allegion oraz ulepszać strukturę i funkcjonowanie Aplikacji Allegion. Przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem plików cookie wymaga Twojej zgody.

Czyste gify, znaczniki pikselowe i inne technologie. Czyste gify to małe grafiki z unikalnym identyfikatorem, pełniące funkcję podobną do plików cookie, niewidocznie osadzone na stronach internetowych. My lub nasi usługodawcy możemy używać czyste gify (znane również jako sygnały nawigacyjne, błędy sieciowe lub znaczniki pikselowe) w związku z Aplikacjami Allegion w celu śledzenia działań użytkowników Aplikacji Allegion, zarządzania treściami i zestawiania statystyk dotyczących korzystania z Aplikacji Allegion. My lub nasi usługodawcy możemy również używać czyste gify w wiadomościach e-mail w formacie HTML skierowanych do naszych użytkowników, aby śledzić współczynniki odpowiedzi na wiadomości e-mail, określić, kiedy przeglądane są nasze wiadomości e-mail, oraz śledzić, czy nasze wiadomości e-mail są przekazywane. Podstawą prawną korzystania z tych technologii jest Twoja zgoda.

Analityka stron trzecichUżywamy zautomatyzowanych urządzeń i aplikacji do oceny korzystania z naszych Aplikacji Allegion, aplikacji i usług. Używamy tych narzędzi, aby móc ulepszyć nasze usługi, wydajność i doświadczenia użytkowników. Te urządzenia i aplikacje mogą korzystać z plików cookie i innych technologii śledzenia w celu świadczenia swoich usług.

Zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat korzystania z plików cookie, możliwości akceptowania/odrzucania plików cookie i powiązanych informacji.

7. Zakaz śledzenia danych

Obecnie nasze systemy nie rozpoznają żądań przeglądarki zakazujących śledzenia danych. Możesz wyłączyć niektóre mechanizmy śledzenia, jak wskazano powyżej w części pt. „Pliki cookie i mechanizmy śledzenia” (np. poprzez wyłączenie plików cookie). Aby dowiedzieć się więcej na temat sygnałów zakazu śledzenia danych, zapoznaj się z tymi informacjami.

8. Łącza stron trzecich

Aplikacje Allegion mogą zawierać łącza do stron internetowych osób trzecich. Jakikolwiek dostęp do tych stron internetowych i korzystanie z nich nie podlega niniejszej Polityce, lecz reguluje je polityka prywatności owych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za prywatność, bezpieczeństwo i praktyki informacyjne stron internetowych osób trzecich.

9. Międzynarodowe przekazywanie i przechowywanie danych osobowych za granicą

Możemy wykorzystywać, ujawniać, przetwarzać, przekazywać lub przechowywać informacje, w tym dane osobowe, poza krajem, w którym zostały one zgromadzone, na przykład w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, które być może nie gwarantują takiego samego poziomu ochrony danych osobowych, jak kraj, w którym mieszkasz.

Ponadto zdarzają się sytuacje, w których dane osobowe są przekazywane zewnętrznym usługodawcom (w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach, w tym w krajach, w których firma Allegion prowadzi działalność lub ma biura) w celu świadczenia usług firmie Allegion, takich jak przetwarzanie płatności i hosting stron internetowych oraz inne usługi wymagane przez prawo. Firma Allegion wykorzystuje zewnętrznych usługodawców do przetwarzania danych osobowych w celach związanych z usługami i zarządzaniem. Tacy usługodawcy znajdują się w Stanach Zjednoczonych i innych lokalizacjach, w których firma Allegion prowadzi działalność. Gdy firma Allegion zatrudnia inną firmę do wykonywania tego rodzaju funkcji, owa osoba trzecia będzie zobowiązana do ochrony danych osobowych i nie będzie upoważniona do wykorzystywania danych osobowych w żadnym innym celu.

Kraje, w których możemy wykorzystywać, ujawniać, przetwarzać, przekazywać lub przechowywać podawane przez Ciebie informacje to Australia, Austria, Belgia, Kanada, Chile, Chiny, Kolumbia, Dania, Francja, Niemcy, Hongkong, Indie, Irlandia, Włochy, Malezja, Meksyk, Holandia, Nowa Zelandia, Panama, Polska, Rosja, Singapur, Korea Południowa, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

W odniesieniu do mieszkańców UE: Twoje dane osobowe będą przekazywane poza UE lub Europejski Obszar Gospodarczy tylko wtedy, gdy zostaną spełnione inne warunki takiego przekazywania danych osobowych na mocy RODO (np. podpisanie standardowych klauzul umownych UE z usługodawcami zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO).

10. Bezpieczeństwo danych osobowych

Możemy przechowywać Twoje dane osobowe w formacie elektronicznym. Wdrożyliśmy pewne zasadne środki w celu ochrony gromadzonych przez nas danych osobowych przed uszkodzeniem, niewłaściwym wykorzystaniem, ingerencją, utratą, zmianą, zniszczeniem, nieuprawnionym lub przypadkowym użyciem, modyfikacją, ujawnieniem, dostępem lub przetwarzaniem oraz innymi nielegalnymi formami przetwarzania danych. Należy jednak pamiętać, że żadne środki służące ochronie danych nie mogą zagwarantować 100% bezpieczeństwa. Chociaż monitorujemy i utrzymujemy bezpieczeństwo Aplikacji Allegion, nie gwarantujemy, że Aplikacje Allegion lub jakiekolwiek produkty lub usługi będą odporne na atak lub że użytkowanie Aplikacji Allegion lub jakichkolwiek produktów lub usług będzie nieprzerwane lub bezpieczne. Ponadto informacje przesyłane przez Ciebie za pośrednictwem Internetu, w tym za pomocą wiadomości e-mail lub SMS, nie są przez nas zabezpieczone i są z natury podatne na atak lub przechwycenie.

11. Zachowywanie danych osobowych

Zachowamy Twoje dane osobowe na okres, przez który będziemy mieli uzasadnioną potrzebę prawną lub handlową, po czym zniszczymy je za pomocą obecnie dostępnych bezpiecznych środków niszczenia. Dane osobowe zgromadzone na potrzeby rekrutacji będą zachowywane przez zasadny czas, zgodnie z zastosowaniem, za wyjątkiem przypadków Twojego zatrudnienia, w której to sytuacji niektóre z tych informacji będą przechowywane w Twoich aktach pracowniczych.

12. Twoje prawa i wybory

 • Twoje prawa. Podajesz nam swoje dane osobowe dobrowolnie. W zależności od jurysdykcji możesz mieć prawo w dowolnym momencie dowiedzieć się, czy Allegion przetwarza Twoje dane osobowe, zażądać informacji o przetwarzanych danych osobowych, uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, gromadzonych przez Allegion; poznać cel przetwarzania danych i sprawdzić, czy dane są przetwarzane zgodnie z pierwotnym celem, zażądać ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych lub zaprzestania ich wykorzystywania lub ujawniania; zażądać aktualizacji, modyfikacji lub usunięcia danych osobowych; poznać strony trzecie, którym przekazano Twoje dane osobowe, poprosić strony trzecie o informacje odnośnie sprostowania, aktualizacji czy usunięcia, sprzeciwić się jakimkolwiek szkodzącym Ci konsekwencjom poprzez analizę danych osobowych wyłącznie za pomocą zautomatyzowanych systemów, zażądać przeniesienia Twoich danych osobowych lub rekompensaty za szkody wynikające z przetwarzania Twoich danych osobowych niezgodnie z prawem i wycofać uprzednio wyrażoną zgodę w odniesieniu do Twoich danych osobowych; korzystając z poniższych informacji kontaktowych. Mieszkańcy UE mają prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, co opieramy na naszym uzasadnionym interesie, z przyczyn wynikających z konkretnej sytuacji. Dalsze informacje na temat przetwarzania przez nas danych i podstawy prawnej, na której się to opiera, można znaleźć w części 4 powyżej. Jeśli zgłosisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że możemy przedstawić istotne powody przetwarzania, wymagającego ochrony, które przewyższają Twoje interesy, prawa i wolności, lub gdy przetwarzanie danych ma posłużyć wyegzekwowaniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. Możesz składać takie wnioski tutaj. Po otrzymaniu Twojego zgłoszenia, skontaktujemy się z Tobą w celu jego weryfikacji. Możesz być uprawniony, zgodnie z obowiązującym prawem, do złożenia wniosku za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela. Aby wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela do realizacji Twoich praw i wyborów w Twoim imieniu, prześlij wiadomość e-mail na adres dataprivacy@allegion.com. Allegion odpowie na Twoje wnioski w rozsądnym czasie[SA1] , chyba że powiadomimy Cię inaczej na piśmie. Żądanie dostępu do danych osobowych nie wiąże się z żadnymi opłatami, ale możemy poprosić Cię o pokrycie uzasadnionych kosztów w zapewnieniu dostępu, np. kosztów kopiowania lub wysyłki. Istnieją pewne okoliczności, w których nie jesteśmy zobowiązani do zapewnienia Ci dostępu do Twoich danych osobowych. Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby upewnić się, że przechowywane przez nas Twoje dane osobowe są dokładne, aktualne i kompletne.
 • Twoje wybory. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z podawania informacji, nawet jeśli mogą być one potrzebne do skorzystania z pewnych usług.
 • Rezygnacja z plików cookie. Więcej informacji odnośnie blokowania lub wyłączania plików cookie znajdziesz w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.
 • Akceptacja komunikacji marketingowej. Możemy poprosić Cię o wyrażenie zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych, jeśli zgoda jest wymagana przez obowiązujące prawo. Jeśli Twoja zgoda nie jest wymagana przez obowiązujące prawo, nie będziemy się o nią ubiegać, ale masz prawo do rezygnacji z komunikacji marketingowej zgodnie z poniższym opisem.
 • Rezygnacja z komunikacji marketingowej. Możemy wysyłać Ci promocyjne wiadomości e-mail, jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji. Możesz poprosić o zaprzestanie otrzymywania promocyjnych wiadomości e-mail, klikając łącze zawarte w tej samej wiadomości e-mail. Pamiętaj, że jeśli zrezygnujesz z otrzymywania od nas marketingowych wiadomości e-mail, możemy nadal komunikować się z Tobą w innych celach (np. w odpowiedzi na Twoje zapytania lub w celach związanych z usługą). Jednakże możesz zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości marketingowych, kontaktując się z nami poprzez adresy e-mail podane poniżej w części Skontaktuj się z nami.
 • Wniosek o prawa ARCO (dotyczy tylko wtedy, gdy ma zastosowanie meksykańska federalna ustawa o ochronie danych osobowych przechowywanych przez osoby prywatne)

W okresie trwania relacji z nami masz obowiązek upewnić się, że wszystkie Twoje dane są aktualne. Informujemy, że w celu skorzystania z praw ARCO (dostęp, sprostowanie, anulowanie i sprzeciw) określonych w meksykańskiej federalnej ustawie o ochronie danych osobowych przechowywanych przez osoby prywatne (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares) możesz w dowolnym momencie skontaktować się z naszym urzędnikiem ds. prywatności, aby poprosić o informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, korzystając z niniejszego adresu e-mail: dataprivacy@allegion.com.

W przypadku skorzystania z prawa ARCO musisz złożyć wniosek, który powinien zawierać następujące informacje: (i) pełne imię i nazwisko oraz adres e-mail lub adres zamieszkania, aby poinformować Cię o odpowiedzi na Twój wniosek; (ii) dokumenty potwierdzające Twoją tożsamość lub, w zależności od przypadku, reprezentację prawną; (iii) jasny opis danych osobowych, w odniesieniu do których zamierzasz skorzystać z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw; oraz (iv) każdy inny element lub dokument, który ułatwia lokalizację danych osobowych. Twój wniosek zostanie rozpatrzony w terminie dozwolonym przez prawo, a my poinformujemy Cię, czy odpowiedź otrzymasz za pośrednictwem adresu e-mail czy adresu podanego nam w tych celach.

Poinformujemy Cię, czy Twój wniosek zostanie przesłany pocztą elektroniczną czy pisemnie w ciągu następnych 20 (dwudziestu) dni roboczych, ale w razie potrzeby może być wymagane podanie dodatkowych informacji. Jeśli Twój wniosek zostanie przyjęty, odpowiemy na niego w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych po poprzednim okresie.

Możesz odwołać zgodę, która, w zależności od przypadku, została nam udzielona na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że nie we wszystkich przypadkach będziemy w stanie odpowiedzieć na Twoje żądanie lub natychmiast zakończyć korzystanie z danych, ponieważ ze względu na pewne obowiązki prawne możemy być zobowiązani do dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby cofnąć swoją zgodę, wyślij wniosek na następujący adres e-mail: dataprivacy@allegion.com.

13. Specjalne informacje dla konsumentów w Kalifornii

Mieszkańcy Kalifornii mogą poprosić o wykaz niektórych stron trzecich, którym ujawniliśmy dane osobowe do ich celów marketingowych. Można złożyć jeden wniosek na rok kalendarzowy. We wniosku musisz potwierdzić, że mieszkasz w Kalifornii i podać aktualny adres w Kalifornii, aby otrzymać odpowiedź. Możesz poprosić o te informacje na piśmie, kontaktując się z nami za pośrednictwem informacji w poniższej części Skontaktuj się z nami. Odpowiedź otrzymasz do trzydziestu (30) dni.

14. Zmiany niniejszej polityki

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą Politykę, więc pamiętaj o okresowym sprawdzaniu jej. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki będziemy publikować w Aplikacjach Allegion. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek zmiany w niniejszej Polityce, które w istotny sposób wpłyną na nasze praktyki odnośnie danych osobowych, które uprzednio zgromadziliśmy o Tobie, dołożymy starań, aby z wyprzedzeniem powiadomić Cię o takich zmianach, zaznaczając zmianę w Aplikacjach Allegion lub wysyłając Ci wiadomość e-mail. Dalsze korzystanie z Aplikacji Allegion lub powiązanych aplikacji lub usług, bądź przekazywanie przez Ciebie dalszych informacji po wprowadzeniu zmian w niniejszej Polityce oznacza akceptację zmienionej Polityki. Możesz uzyskać kopię naszej aktualnej Polityki, kontaktując się z nami.

15. Kontakt

Skontaktuj się z nami pod adresem dataprivacy@allegion.com, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki, gromadzonych od Ciebie danych osobowych, potrzebujesz pomocy w zarządzaniu wyborami lub masz inne pytania, uwagi lub skargi dotyczące naszych praktyk ochrony prywatności. Wysyłane do nas wiadomości zostaną przekazane do Stanów Zjednoczonych i tam rozpatrzone. Mieszkańcy Kalifornii mogą składać wnioski o skorzystanie z praw przysługujących im na mocy ustawy o ochronie prywatności konsumentów w Kalifornii, korzystając z tego formularza internetowego lub dzwoniąc do nas na numer 1-877-671-7011X.

Jeśli Twoje dane osobowe podlegają kompetencji Biura Australijskiego Komisarza ds. Informacji, a Ty nadal masz wątpliwości co do sposobu rozwiązania jakiegokolwiek problemu dotyczącego ochrony danych, możesz zwrócić się do niezależnego doradcy lub skontaktować się z Biurem Australijskiego Komisarza ds. Informacji (www.oaic.gov.au) w sprawie wskazówek odnośnie alternatywnych sposobów działania. Jeśli nadal masz wątpliwości co do sposobu rozwiązania jakiegokolwiek problemu dotyczącego ochrony danych, możesz zwrócić się do niezależnego doradcy lub skontaktować się z Biurem Australijskiego Komisarza ds. Informacji (www.oaic.gov.au) po wskazówki odnośnie innych opcji działania.

Dodatkowe prawa (obowiązujące od 25 maja 2018 r.)

Począwszy od dnia 25 maja 2018 roku, jeśli Twoje dane osobowe podlegają ogólnemu unijnemu rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, posiadasz również następujące dodatkowe prawa:

 • Przenośność danych — w zakresie, w jakim wykorzystujemy fakt, że przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umowy, której jesteś stroną, stanowiącej jednocześnie podstawę prawną takiego przetwarzania, a także fakt, że dane osobowe są przetwarzane przez systemy automatyczne, masz prawo do otrzymywania wszelkich danych osobowych przekazanych Allegion w postaci ustrukturyzowanej, powszechnie używanej i nadającej się do odczytu maszynowego, a także do żądania od nas przekazania takich informacji do innego administratora danych, jeżeli jest to technicznie możliwe.
 • Prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania danych — masz prawo ograniczyć przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy:
  • podważasz poprawność danych osobowych do czasu, gdy podejmiemy stosowne kroki w celu poprawy lub weryfikacji ich poprawności;
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, abyśmy usunęli dane;
  • nie potrzebujemy już danych osobowych w celu przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie w celu wniesienia lub realizacji roszczeń, czy też obrony przed roszczeniami; albo
  • wyrażasz uzasadniony sprzeciw odnośnie przetwarzania (patrz poniżej) w oczekiwaniu na weryfikację ustalenia, czy Allegion posiada uzasadnione powody nakazujące dalsze przetwarzanie danych.

Jeżeli dane osobowe podlegają takim ograniczeniom, będziemy przetwarzać je wyłącznie za Twoją zgodą w celu wniesienia lub realizacji roszczeń albo obrony przed roszczeniami.

 • Prawo do uzasadnionego sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych — w zakresie, w jakim posiadamy uzasadnione powody do przetwarzania danych, masz prawo do sprzeciwu odnośnie takiego przetwarzania, a my musimy zaprzestać takiego przetwarzania do momentu wykazania uzasadnionych powodów nakazujących dalsze przetwarzanie danych, nadrzędnych w stosunku do Twoich interesów, praw i swobód obywatelskich albo do chwili, gdy będziemy musieli przetwarzać dane w celu wniesienia lub realizacji roszczeń albo obrony przed roszczeniami. Zwykle, w sytuacji, gdy wykorzystujemy Twój uzasadniony interes jako podstawę przetwarzania danych, uważamy, że jesteśmy w stanie wykazać takie uzasadnione powody, ale każdy odnośny przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

Masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim UE stosownym dla miejsca zamieszkania, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych w Unii Europejskiej.

Aby uzyskać dalsze informacje o przysługujących Ci prawach lub skorzystać z nich, skontaktuj się z nami pod adresem dataprivacy@allegion.com.
[SA1]Należy zauważyć, że oprócz wniosków ustawy CCPA odnośnie rezygnacji ze sprzedaży, ustawa ta daje firmom 45 dni na uzasadnioną odpowiedź na wnioski klientów dotyczące realizacji ich praw w zakresie dostępu i usuwania danych. Przepis Cal. Civ. Code § 1798.130(a)(2); Modyfikowany szkic przepisów § 999.313(a)(2). W ramach modyfikowanego szkicu przepisów firmy mają 10 dni na potwierdzenie otrzymania żądania odnośnie dostępu lub usunięcia danych osobowych. § 999.313(a)(1), Zalecamy przyjęcie łagodniejszego określenia w stylu „w rozsądnym czasie”.