MALOWANIE PROSZKOWE

Lakiernia specjalizuje się w malowaniu proszkowym wyrobów z materiałów takich jak:

  • aluminiowych 
  • znal 
  • stali czarnej 
  • stali nierdzewna

Opracowana przez niemiecką firmę Chemetall GmbH technologia Oxsilan  pozwala nam na lakierowanie wyżej wymienione materiały w trakcie jednego procesu. 

Jej podstawowym składnikiem są silany, które w roztworach wodnych w procesie hydrolizy oraz kondensacji tworzą polisiloksany. W czasie obróbki reaktywne grupy silanolowe mogą tworzyć wiązania chemiczne z metalem i farbą. Są one szczególnie trwałe po procesie polimeryzacji farby, prowadzonym w podwyższonej temperaturze.

Powstające cienkie warstwy o grubości rzędu 100 nm są wystarczające, aby w kombinacji z różnymi powłokami lakierniczymi uzyskać tę samą ochronę antykorozyjną jak w przypadku prawie 10 razy grubszej warstwy fosforanowania cynkowego.

Przygotowanie powierzchni oparte na technologii Oxsilan stwarza nową możliwość obróbki wielu różnych metali, bardzo wysokie odporności korozyjne, proste prowadzenie procesu, przyjazność dla ludzi i środowiska.

Realizujemy pełną paletę kolorów RAL i NCS.

Nasza linia może wykonać usługi lakierowania proszkowego dla detali nie przekraczających wymiaru dł/szer/wys 140x20x110 cm  oraz dla mniejszych detali 80x40x100cm

Jesteś zainteresowany współpracą?

Wysłano!

Jeśli masz pytania lub jesteś zainteresowany współpracą skorzystać z formularza poniżej. 

Przekroczono maksymalny rozmiar pliku. Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB.
Ze względu na problemy techniczne formularz nie został wysłany. Proszę spróbować ponownie później.